odzyskać miasto

Temat: Truskawki!!
natury jest słabsza, mniej żyzna, oraz na starszych plantacjach truskawek konieczne jest zasilenie nawozami mineralnymi. Następuje to po zbiorach owoców, po odchwaszczeniu i wykonaniu omówionych wyżej zabiegów. Działkowcy i właściciele ogródków przydomowych stosują wieloskładnikowe mieszanki nawozowe w dawce wskazanej na opakowaniu. Jeśli mamy pojedyncze nawozy, to na 10 m1 dajemy przeciętnie: azotowych - 300 gramów, fosforowych - 200-400 gramów, potasowych - 200 gramów. Nawozy należy płytko wmotyczkować. Rozsypywać, gdy liście są suche, uważając, aby nie padały na rośliny, bo mogą spowodować uszkodzenia. Tu uwaga: przenawożenie truskawek azotem spowoduje zbyt bujny rozrost części wegetatywnych ... glebę w czasie upałów. Gdy na truskawkach wystąpi roztocze: maleńki pajęczak, wysysający soki z młodych liści, co powoduje ich żółknięcie, skręcanie się, a w końcu zasychanie to po skoszeniu liści konieczne ... wyłożyć słomiastym obornikiem lub nie całkowicie rozłożonym kompostem. Zabezpieczy to truskawki przed wysychaniem i wymarzaniem w razie mroźnej, bezśnieżnej zimy. Z silnych, zdrowych, dobrze owocujących roślin można pozyskiwać rozsadę do nowych nasadzeń. W tym celu nie należy kosić ich liści ani nie obcinać rozłogów. Ziemię wokół tych wybranych truskawek trzeba spulchnić, dodając trochę dobrze rozłożonego kompostu i podlewać w miarę potrzeby. Gdy...
Źródło: forum.swiatkwiatow.pl/viewtopic.php?t=1765